Cheng Lab

Quantum Nanoelectronics

Home

Research

Publications

Members

Gallery

Facility

Teaching

 "Evidence for the Domain Wall Nature of Sketched LaAlO3/SrTiO3 Nanowires", Dawei Qiu, Mengke Ha, Qing Xiao, Zhiyuan Qin, Danqing Liu, Changjian Ma, Guanglei Cheng* and Jiangfeng Du*, arXiv:2204.11662, under review. "Controlled itinerant ferromagnetism and emergent topological Hall effect in SrIrO3 through 3d/5d heterostructure engineering" Junhua Liu, Xinxin Zhang, Yaoyao Ji, Xiaofei Gao, Jiating Wu, Minjie Zhang, Lin Li, Xiaokang Liu, Wensheng Yan, Tao Yao, Yuewei Yin, Lingfei Wang, Hangwen Guo, Guanglei Cheng, Zhaosheng Wang, Peng Gao, Yilin Wang, Kai Chen, Zhaoliang Liao*, submitted "Synthesis of nonlayered tetragonal MoS2" Yuehui Zhou#, Xiangyue Liu#, Zhiyuan Wei#, Bo Zheng, Xiang Ma, Shasha Wang, Haoliang Huang, Weikang Wu, Yan Feng, Ying Zhang, Dawei Qiu, Guanglei Cheng, Yalin Lu1, Yalong Jiao, Junfeng He*, Shengyuan A. Yang*, Bin Xiang*, submitted "Magnetic domain engineering in SrRuO3 thin films" Wenbo Wang et al., npj Quantum Materials 5, 73 (2020) "Strong Aharonov-Bohm quantum interference in simply connected LaAlO3/SrTiO3 structures" Patrick Irvin et al., Physics Review B 100, 161103(R) (2019). "Towards Oxide Electronics: a Roadmap" M. Coll et al., (EU COST Action) Applied Surface Science, 482, 1 (2019). “Quantized Ballistic Transport of Electrons and Electron Pairs in LaAlO3/SrTiO3 Nanowires”. Anil Annadi, Guanglei Cheng, Hyungwoo Lee, Jung-Woo Lee, Shicheng Lu, Anthony Tylan-Tyler, Megan Briggeman, Michelle Tomczyk, Mengchen Huang, David Pekker, Chang-Beom Eom, Patrick Irvin, and Jeremy Levy Nano Letters 18, 7, 4473-4481(2018). “Graphene-Complex-Oxide Nanoscale Device Concepts”. Giriraj Jnawali, Hyungwoo Lee, Jung-Woo Lee, Mengchen Huang, Jen-Feng Hsu, Bi Feng, Rongpu Zhou, Guanglei Cheng, Brian D'Urso, Patrick Irvin, Chang-Beom Eom, and Jeremy Levy ACS Nano 12, 6, 6128-6136 (2018). “One-Dimensional Nature of Superconductivity at the LaAlO3/SrTiO3 Interface”. Yun-Yi Pai, Hyungwoo Lee, Jung-Woo Lee, Anil Annadi, Guanglei Cheng, Shicheng Lu, Michelle Tomczyk, Mengchen Huang, Chang-Beom Eom, Patrick Irvin, and Jeremy Levy, Physical Review Letters 120, 147001 (2018). “Shubnikov-de Haas-like Quantum Oscillations in Artificial One-Dimensional LaAlO3/SrTiO3 Electron Channels”. Guanglei Cheng, Anil Annadi, Shicheng Lu, Hyungwoo Lee, Jung-Woo Lee, Mengchen Huang, Chang-Beom Eom, Patrick Irvin, Jeremy Levy, Physical Review Letters 120, 076801 (2018). “Direct imaging of sketched conductive nanostructures at the LaAlO3/SrTiO3 interface”. Zhanzhi Jiang, Xiaoyu Wu, Hyungwoo Lee, Jung-Woo Lee, Jianan Li, Guanglei Cheng, Chang-Beom Eom, Jeremy Levy, Keji Lai, Applied Physics Letters 111,233204 (2017). “Electrostatically tuned dimensinal crossover in LaAlO3/SrTiO3 heterostructures”. Michelle Tomczyk, Rongpu Zhou, Hyungwoo Lee, Jung-Woo Lee, Guanglei Cheng, Mengchen Huang, Patrick Irvin, Chang-Beom Eom, and Jeremy Levy, APL Materials 5(10),106107 (2017). “Tunable Electron-Electron Interactions in LaAlO3/SrTiO3 Nanostructures”. Guanglei Cheng, Michelle Tomczyk, Alexandre B. Tacla, Hyungwoo Lee, Shicheng Lu, Josh P. Veazey, Mengchen Huang, Patrick Irvin, Sangwoo Ryu, Chang-Beom Eom, Andrew Daley, David Pekker, Jeremy Levy, Physical Review X 6,041042 (2016). “Micrometer-Scale Ballistic Transport of Electron Pairs in LaAlO3/SrTiO3 Nanowires ”. Michelle Tomczyk, Guanglei Cheng, Hyungwoo Lee, Shicheng Lu, Anil Annadi, Joshua P. Veazey, Mengchen Huang, Patrick Irvin, Sangwoo Ryu, Chang-Beom Eom, Jeremy Levy, Physical Review Letters 117, 096801 (2016). “Electron pairing without superconductivity”. Guanglei Cheng, Michelle Tomczyk, Shicheng Lu, Josh P. Veazey, Mengchen Huang, Patrick Irvin, Sangwoo Ryu, Hyungwoo Lee, Chang-Beom, Eom, C. Steve Hellberg, Jeremy Levy, Nature 521,196–199 (2015). “Writing and Low-Temperature Characterization of Oxide Nanostructures”. Levy, A., Bi, F., Huang, M., Lu, S., Tomczyk, M., Cheng, G., et al, J. Vis. Exp (89), e51886, doi:10.3791/51886 (2014). “Anomalous Transport in Sketched Oxide Nanostructures”. Guanglei Cheng, Josh Veazey, Patrick Irvin, Cheng Cen, Daniel Bogorin, Feng Bi, Mengchen Huang, Chung-Wung Bark, Sangwoo Ryu, Kwang-Hwan Cho, Chang-Beom Eom and Jeremy Lev, Physical Review X 3, 011021 (2013). “Nonlocal current-voltage characteristics of gated superconducting sketched oxide nanostructures”. Joshua P. Veazey, Guanglei Cheng, Shicheng Lu, et al, Europhysics Letters 103, 57001 (2013). “Oxide-based platform for reconfigurable superconducting nanoelectronics”. Josh Veazey, Guanglei Cheng, Patrick Irvin, Cheng Cen, Daniel F. Bogorin, Feng Bi, Mengchen Huang, Chung-Wung Bark, Sangwoo Ryu, Kwang-Hwan Cho, Chang-Beom Eom and Jeremy Levy, Nanotechnology 24, 375201 (2013). “Anomalous high mobility in LaAlO3/SrTiO3 nanowires”. Patrick Ivrin, Josh Veazey, Guanglei Cheng, Shicheng Lu, Mengchen Huang, Chung-Wung Bark, Sangwoo Ryu, Kwang-Hwan Cho, Chang-Beom Eom and Jeremy Levy, Nano Letters 13, 364 (2013). “Sketched oxide single electron transistor”. Guanglei Cheng, Pablo Siles, Feng Bi, Cen Cheng, Daniela F. Bogorin, Chung Wung Park, Jae-Wan Park, Chang-Beom Eom, Gilberto Medeiros-Ribeiro and Jeremy Levy, Nature Nanotechnology 6, 343 (2011). (Featured in the cover story of Nature Nanotechnology) “Probing Microwave Capacitance of Self-assembled Quantum Dots”. Guanglei Cheng, Jeremy Levy and Gilberto Medeiros-Ribeiro, Applied Physics Letters 95, 032103 (2009). “Non-classical quantum correlations in quantum games”. Jiangfeng Du, Guanglei Cheng and Hui Li, International Journal of Modern Physics B 18, 2552-2558 (2004). Patents: 程光磊,蔡方煦,黄成园,王浩远,杜江峰,三种工作模式的低温兼容压电纳米位移台,专利号:ZL202011282167.3 授权日:2022.04.19 程光磊,王浩远,蔡方煦,黄成园,杜江峰,极低温低热耗散精密压电陶瓷旋转台,专利号:ZL202011282234.1 授权日:2022.05.17 赵宇曦,秦熙,肖庆,程光磊,杜江峰,一种测量纳米器件输运性质的系统和方法,专利号:ZL20191133287.4,授权日:2021.3.9

 

 

 

 

Copyright @ 2019 Cheng Lab. All rights reserved.